Kancelaria Radcy Prawnego

Jacek Kuś

ul. Piątkowska 116

60-649 Poznań


tel. +48 (61) 671 08 00

fax. +48 (61) 671 21 32

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Finanse i bankowość

Kancelaria udziela pomocy prawnej przy uzyskiwaniu finansowania przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności w drodze kredytów i pożyczek.

Biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby Klienta, pomagamy w wyborze najkorzystniejszego źródła finansowania. Analizujemy i opiniujemy umowy stanowiące podstawę finansowania zaproponowane przez inwestorów lub banki, a także proponujemy rozwiązania optymalne dla Klientów. Pomagamy przy ustanawianiu zabezpieczeń kredytów i pożyczek, w szczególności hipotek i zastawów rejestrowych.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. negocjowania umów kredytowych;

2. przygotowywania umów pożyczek udzielanych spółkom przez ich wspólników;

3. ustanawiania zabezpieczeń kredytów i pożyczek.

Fuzje i przejęcia

Świadczymy pomoc prawną w zakresie łączenia, podziału i przekształcenia spółek prawa handlowego, a także doradzamy przy transakcjach nabycia udziałów (akcji) czy też utworzenia i objęcia nowych udziałów (akcji) przez inwestorów.

Doradzamy w wyborze odpowiedniej strategii, aby zoptymalizować koszty i czas trwania takich transakcji. Przygotowujemy niezbędne dokumenty i przeprowadzamy potrzebne analizy, w tym kompleksowe badania stanu prawnego typu due diligance, począwszy od wstępnego przygotowania procesu, aż po jego finalizację.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. łączenia spółek kapitałowych;

2. przeprowadzania badania stanu prawnego typu due diligence;

3. pomocy przy negocjacjach oraz finalizacji transakcji przejęcia spółek.

Kontrakty

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie przygotowywania, wykonywania i rozwiązywania wszelkich umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym, a także zawieranych przez osoby nie będące przedsiębiorcami.

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów przedstawiając analizę skutków prawnych oraz wskazując rozwiązania optymalne. Doradzamy w zakresie wyboru kontrahenta i rodzaju kontraktu uwzględniającego zamierzone cele stron. Wspieramy Klientów w negocjacjach z kontrahentami. Analizujemy i opiniujemy również umowy już zawarte.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. doradztwa przy wyborze najkorzystniejszego rodzaju kontraktu;

2. przygotowywania projektów, m.in. umów generalnego wykonawstwa, podwykonawstwa, sprzedaży, dostawy, poufności;

3. negocjowania warunków umów kredytowych oraz umów dotyczących zabezpieczeń;

4. przygotowywania dokumentów związanych z rozwiązaniem umowy;

5. opiniowania skutków zawarcia przedstawionych umów, w tym oceny możliwych ryzyk prawnych.

Nieruchomości

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie wszelkich czynności dotyczących nabywania, rozporządzania i obciążania nieruchomości.

Świadczymy usługi dotyczące ustalenia stanu prawnego nieruchomości, a także przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy dotyczące nieruchomości. Prowadzimy również postępowania administracyjne związane z nieruchomościami.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. badania stanu ksiąg wieczystych;

2. prowadzenia postępowania o wpis w księdze wieczystej;

3. ustanawiania hipotek na nieruchomościach;

4. przygotowywania umów sprzedaży, darowizny, najmu i dzierżawy nieruchomości.

Obsługa korporacyjna

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych ze szczególnych uwzględnieniem spółek prawa handlowego to główna sfera działalności Kancelarii.

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną od etapu tworzenia i rejestracji podmiotu, poprzez obsługę jego bieżącej działalności gospodarczej. Udzielamy pomocy prawnej przy rozwiązywaniu sporów z pracownikami i kontrahentami. Świadczymy usługi również w zakresie procesów przekształcania, łączeniu i podziału spółek, a także w toku postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktualizacji danych rejestrowych;

2. kompleksowej obsługi zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, kompleksowej obsługi posiedzeń zarządów i rad nadzorczych.

Postępowanie sądowe i administracyjne

Zespół Kancelarii prowadzi postępowania cywilne, zarówno procesowe, jak i nieprocesowe, a także postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne.

Oferujemy zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania, przygotowywanie pism procesowych i pism kierowanych do organów administracyjnych, a także udział w rozprawach sądowych oraz kontakty z urzędami i instytucjami.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. przygotowywania pozwów, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych;

2. reprezentowania Klientów przed sądami i innymi organami;

3. uzyskiwania decyzji administracyjnych, w szczególności w procesach inwestycyjnych.

Prawo energetyczne

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje pomoc prawną dotyczącą skomplikowanych procedur planowania, wznoszenia i eksploatacji elektrowni wiatrowych.

Świadczymy usługi prawne w szczególności na etapie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości pod inwestycje farm wiatrowych. Prowadzimy postępowania administracyjne związane z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy dzierżawy i użytkowania. Świadczymy pomoc prawną na etapie eksploatacji elektrowni wiatrowych.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. przygotowywania umów dzierżawy nieruchomości pod inwestycje farm wiatrowych;

2. przygotowywania umów związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych;

3. uzyskiwania pozwoleń na budowę farm wiatrowych.

Prawo medyczne

Szczególną dziedziną specjalizacji Kancelarii jest doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa medycznego.

Przygotowujemy kompleksowe raporty dotyczące stanu prawnego i majątkowego podmiotów leczniczych. Obsługujemy procesy przekształcania podmiotów leczniczych, a w szczególności ich łączenia i przekształcenia w spółki prawa handlowego.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2. przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego;

3. przygotowywania opinii prawnych w zakresie prawa medycznego;

4. kompleksowej obsługi prawnej podmiotów leczniczych.

Prawo pracy

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług pomocy prawnej adresowanych zarówno do pracowników, jak i pracodawców.

Przygotowujemy wszelkie dokumenty związane z zawarciem, wykonywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy. Oferujemy również obsługę prawną w zakresie umów cywilnoprawnych związanych ze świadczeniem pracy, takich jak umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i umowy o zakazie konkurencji. Opracowujemy również regulaminy pracy i wynagradzania.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.:

1. przygotowywania umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło i kontraktów menedżerskich;

2. przygotowywania wypowiedzeń;

3. reprezentowania Klientów (zarówno pracowników, jak i pracodawców) w sporach pracowniczych.

Windykacja

Kancelaria udziela pomocy w sprawnej i szybkiej egzekucji należności, szczególnie istotnej przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Oferujemy windykację należności począwszy od kontaktów z dłużnikami w celu dobrowolnego uregulowania zaległości poprzez negocjacje i wezwania do zapłaty, przez skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, aż do dochodzenie należnych kwot przy udziale organów egzekucyjnych.

Kompleksowa pomoc prawna Kancelarii już od początku procedury windykacyjnej minimalizuje ryzyko nieprawidłowości formalnych w toku dochodzenia należności i poprawia prognozy, co do szybkiej i sprawnej ich egzekucji.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. przygotowywania wezwań do zapłaty, wezwań do próby ugodowej, oświadczeń o uznaniu długu;
2. przygotowywania pozwów o zapłatę, w szczególności o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym bądź upominawczym;
3. przygotowywania wniosków o zabezpieczenie roszczeń i wniosków egzekucyjnych;
4. reprezentowania Klientów przed sadami;
5. kontaktów z organami egzekucyjnymi, w tym z komornikami.