Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych ze szczególnych uwzględnieniem spółek prawa handlowego to główna sfera działalności Kancelarii.

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną od etapu tworzenia i rejestracji podmiotu, poprzez obsługę jego bieżącej działalności gospodarczej. Udzielamy pomocy prawnej przy rozwiązywaniu sporów z pracownikami i kontrahentami. Świadczymy usługi również w zakresie procesów przekształcania, łączeniu i podziału spółek, a także w toku postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym i aktualizacji danych rejestrowych;

2. kompleksowej obsługi zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników, kompleksowej obsługi posiedzeń zarządów i rad nadzorczych.