Kancelaria udziela pomocy w sprawnej i szybkiej egzekucji należności, szczególnie istotnej przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Oferujemy windykację należności począwszy od kontaktów z dłużnikami w celu dobrowolnego uregulowania zaległości poprzez negocjacje i wezwania do zapłaty, przez skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, aż do dochodzenie należnych kwot przy udziale organów egzekucyjnych.

Kompleksowa pomoc prawna Kancelarii już od początku procedury windykacyjnej minimalizuje ryzyko nieprawidłowości formalnych w toku dochodzenia należności i poprawia prognozy, co do szybkiej i sprawnej ich egzekucji.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. przygotowywania wezwań do zapłaty, wezwań do próby ugodowej, oświadczeń o uznaniu długu;
2. przygotowywania pozwów o zapłatę, w szczególności o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym bądź upominawczym;
3. przygotowywania wniosków o zabezpieczenie roszczeń i wniosków egzekucyjnych;
4. reprezentowania Klientów przed sadami;
5. kontaktów z organami egzekucyjnymi, w tym z komornikami.