Szczególną dziedziną specjalizacji Kancelarii jest doradztwo w zakresie szeroko pojętego prawa medycznego.

Przygotowujemy kompleksowe raporty dotyczące stanu prawnego i majątkowego podmiotów leczniczych. Obsługujemy procesy przekształcania podmiotów leczniczych, a w szczególności ich łączenia i przekształcenia w spółki prawa handlowego.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. łączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;

2. przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego;

3. przygotowywania opinii prawnych w zakresie prawa medycznego;

4. kompleksowej obsługi prawnej podmiotów leczniczych.