Zespół Kancelarii prowadzi postępowania cywilne, zarówno procesowe, jak i nieprocesowe, a także postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne.

Oferujemy zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania, przygotowywanie pism procesowych i pism kierowanych do organów administracyjnych, a także udział w rozprawach sądowych oraz kontakty z urzędami i instytucjami.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. przygotowywania pozwów, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych;

2. reprezentowania Klientów przed sądami i innymi organami;

3. uzyskiwania decyzji administracyjnych, w szczególności w procesach inwestycyjnych.