Kancelaria oferuje szeroki zakres usług pomocy prawnej adresowanych zarówno do pracowników, jak i pracodawców.

Przygotowujemy wszelkie dokumenty związane z zawarciem, wykonywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy. Oferujemy również obsługę prawną w zakresie umów cywilnoprawnych związanych ze świadczeniem pracy, takich jak umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i umowy o zakazie konkurencji. Opracowujemy również regulaminy pracy i wynagradzania.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.:

1. przygotowywania umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło i kontraktów menedżerskich;

2. przygotowywania wypowiedzeń;

3. reprezentowania Klientów (zarówno pracowników, jak i pracodawców) w sporach pracowniczych.