Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje pomoc prawną dotyczącą skomplikowanych procedur planowania, wznoszenia i eksploatacji elektrowni wiatrowych.

Świadczymy usługi prawne w szczególności na etapie pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości pod inwestycje farm wiatrowych. Prowadzimy postępowania administracyjne związane z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy dzierżawy i użytkowania. Świadczymy pomoc prawną na etapie eksploatacji elektrowni wiatrowych.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. przygotowywania umów dzierżawy nieruchomości pod inwestycje farm wiatrowych;

2. przygotowywania umów związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych;

3. uzyskiwania pozwoleń na budowę farm wiatrowych.