Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie wszelkich czynności dotyczących nabywania, rozporządzania i obciążania nieruchomości.

Świadczymy usługi dotyczące ustalenia stanu prawnego nieruchomości, a także przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy dotyczące nieruchomości. Prowadzimy również postępowania administracyjne związane z nieruchomościami.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. badania stanu ksiąg wieczystych;

2. prowadzenia postępowania o wpis w księdze wieczystej;

3. ustanawiania hipotek na nieruchomościach;

4. przygotowywania umów sprzedaży, darowizny, najmu i dzierżawy nieruchomości.