Kancelaria oferuje pomoc w zakresie przygotowywania, wykonywania i rozwiązywania wszelkich umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym, a także zawieranych przez osoby nie będące przedsiębiorcami.

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów przedstawiając analizę skutków prawnych oraz wskazując rozwiązania optymalne. Doradzamy w zakresie wyboru kontrahenta i rodzaju kontraktu uwzględniającego zamierzone cele stron. Wspieramy Klientów w negocjacjach z kontrahentami. Analizujemy i opiniujemy również umowy już zawarte.

Posiadamy doświadczenie w zakresie m.in.

1. doradztwa przy wyborze najkorzystniejszego rodzaju kontraktu;

2. przygotowywania projektów, m.in. umów generalnego wykonawstwa, podwykonawstwa, sprzedaży, dostawy, poufności;

3. negocjowania warunków umów kredytowych oraz umów dotyczących zabezpieczeń;

4. przygotowywania dokumentów związanych z rozwiązaniem umowy;

5. opiniowania skutków zawarcia przedstawionych umów, w tym oceny możliwych ryzyk prawnych.